vriesdonk beeldmerk

Gelaatsverjonging

Een jeugdige uitstraling behouden kan op verschillende manieren. Na grondige analyse van uw gelaat, zal er steeds een oplossing “op maat” worden voorgesteld.

Fillers en vloeibare facelift

Maak een afspraak

Rimpels en vouwen in de huid kunnen veroorzaakt worden door verlies of uitzakken van vetcompartimenten in het gelaat. We kunnen dan het gelaat verjongen door opnieuw vet in te spuiten, of een synthetisch product. Dit laatste wordt ook wel “filler” genoemd.

De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe, veilige producten op de markt gekomen. Elk product kent zijn eigen indicatie. Het gebeurt dus vaak dat bij één patiënt verschillende producten gecombineerd worden om een excellent resultaat te bereiken.

Door deel te nemen aan tal van internationale congressen en workshops schoolde dr. Peeters zich bij in dit nieuwe domein in de plastische en esthetische chirurgie. Hij ontwikkelde bijzondere expertise in de Liquid Facelift of “vloeibare facelift”. Door op strategische punten in het gelaat een filler te injecteren, wordt heel het gelaat gelift, en dit zonder chirurgische ingreep. Dit wil zeggen: bijzonder snel herstel en geen littekens !

Contacteer ons als U vragen heeft over gelaatsverjonging door middel van Liquid Facelift !

Kostprijs: afhankelijk van de hoeveelheid product: € 850 – € 2500.

Botulinum toxine (Botox®, Bocouture®, Dysport®)

Maak een afspraak

Botulinum toxine wordt heel vaak gebruikt om dynamische rimpels te verzachten of te laten verdwijnen. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, blijft het overgrote deel van mimiek perfect bewaard indien het product juist gebruikt wordt. Niet alle rimpels zijn te behandelen met Botulinum toxine. Soms is een combinatie met fillers nodig, of met laser en/of chirurgie.

Kostprijs: € 150/zone

Chirurgische ingrepen

Maak een afspraak

Ooglidcorrectie

Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenste oogleden zo uitrekt dat ze over de wimpers gaat hangen. Dit wordt dermatochalasis genoemd. Een “vermoeide blik” kan ook veroorzaakt worden door huidoverschot en uitpuilend vet of “wallen” ter hoogte van de onderste oogleden. 

Een blefaroplastie of ooglidcorrectie verjongt de structuren rond het oog door verwijderen van overtollige huid en/of vet.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Er wordt gevraagd een recent oftalmologisch (oogarts) verslag mee te brengen. Dit zal in uw dossier worden bewaard.

Het is aan te raden coldpacks te voorzien na de ingreep. Deze zullen na de operatie de zwelling beperken en het comfort aanzienlijk vergroten.

Het is belangrijk u te laten begeleiden door iemand die u na de ingreep naar huis kan brengen, gezien zwelling van de oogleden na de operatie het zicht kan beperken.

Een correctie van de bovenste oogleden betekent sowieso een forse verbetering. Kraaienpootjes worden echter door deze operatie niet verwijderd. Hiervoor kan Botox® of een variant zoals Bocouture® of Dysport® worden gebruikt.

Enkel in zéér extreme gevallen met gezichtsveldbeperking is er tussenkomst voorzien van het ziektefonds.
Kostprijs zonder tussenkomst van mutualiteit: € 1500 (inclusief alle producten en nabehandeling)

Dag van operatie

Een bovenste ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Indien ook een onderste ooglidcorrectie moet worden uitgevoerd, wordt de voorkeur gegeven aan een algemene anesthesie. Voor de start van de operatie, wordt door dr. Peeters het deel van de huid afgetekend dat zal worden weggenomen. Dit gebeurt terwijl u nog rechtop zit om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd. De littekens vallen steeds in een natuurlijke huidplooi, waardoor ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

Er worden niet verteerbare draadjes gebruikt om de wonde te sluiten. De draadjes worden na 5 à 7 dagen verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt bijna nooit voor dat u hierdoor helemaal niets meer kan zien. Het geregeld aanbrengen van cold packs kan de zwelling aanzienlijk verminderen.

Er worden enkel steristrips aangebracht zodat douchen mogelijk blijft. De steristrips en de hechtingen worden na 5 à 7 dagen verwijderd bij de arts. Vanaf dit ogenblik kan opnieuw make-up worden aangebracht.

Facelift en minifacelift

Indien het huidoverschot in het gelaat te uitgesproken is om met fillers weg te werken (zie “fillers”), kan een mini-facelift of volledige facelift een oplossing bieden.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens de consultatie luisteren naar uw wensen, en een volledige analyse maken van uw gelaat en hals. Hij zal dan advies geven over de procedure die het mooiste resultaat zal geven, met een zo vlot mogelijk herstel.

Steeds vaker worden fillers en lipofilling gecombineerd met (mini)facelifts. Hiermee wordt én het volume gerestaureerd en de huid aangespannen ter hoogte van gelaat en de hals.

Er kunnen verschillende types facelift worden aangeboden. De MACS lift maakt gebruik van een kortere insnede enkel voor het oor en wordt aangeraden indien het huidoverschot minimaal is. De klassieke SMAS lift wordt aangeraden indien er forse hamsterwangen zijn en meer huid moet worden weggenomen. In dit geval loopt het litteken tot achter het oor.  Indien er enkel beperkt huidoverschot is, zonder uitzakking van de onderhuidse structuren, kan een eenvoudige subcutane facelift worden aangerekend boden. Indien ook de huid van de nek of het spiercorset van de nek verzwakt is, zal bijkomend een neklift worden voorgesteld. Soms is hiervoor een extra insnede aan de onderzijde van de kin noodzakelijk. Vaak wordt ook liposuctie in dit gebied toegevoegd om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Dag van operatie

De operaties vinden vaak in daghospitaal plaats. Gezien het een zuiver esthetische ingreep betreft, is er geen tussenkomst voorzien door mutualiteit of hospitalisatieverzekering

Kostprijs: € 4000 – € 6000

Post-operatieve zorgen

Het spreekt voor zich dat de chirurgische oplossingen een langer herstel vragen (zwelling van het gelaat, littekens) dan de procedures die gebruik maken van fillers. De dokter zal de post-operatieve zorgen met u in detail bespreken. Het is belangrijk enkele dagen rust in te plannen na de ingreep.

Neklift

Strengvorming in de nek kan vaak met Botulinum Toxine (Bocouture®, Botox®, Dysport ®) volledig gecorrigeerd worden.

Groeven in de nek kunnen meestal met een filler mooi bijgewerkt worden (bv. hyaluronzuur of Radiesse®), of een combinatie van een ablatieve CO2/Erbium/Nd:YAG laser met fillers.

Indien het huidoverschot in de nek uitgesproken is, kan een neklift een oplossing bieden. Soms is dit een zeer beperkte neklift via een incisie onder de kin. Vaak is een combinatie met facelift nodig om een mooi resultaat te verkrijgen.

Eerste consult

De arts zal tijdens de consultatie luisteren naar uw wensen, en een volledige analyse maken van uw gelaat en hals. Hij zal dan advies geven over de procedure die het mooiste resultaat zal geven, met een zo vlot mogelijk herstel.

Indien het huidoverschot zich enkel onder de kin situeert, kan een beperkte “anterieure” neklift gebeuren.  Hierbij beperkt zich het sneetje onder de kin, wat niet zichtbaar is.

Indien het huidoverschot zich ook aan de zijkanten (onder de onderkaak) bevindt, is een volledige facelift nodig om het huidoverschot weg te werken. 

Dag van operatie

De operatie kan in daghospitaal worden uitgevoerd. Gezien het een zuiver esthetische ingreep betreft, is er geen tussenkomst voorzien door mutualiteit of hospitalisatieverzekering.

Kostprijs: € 2000 – € 5000

Post-operatieve zorgen

Het spreekt voor zich dat de chirurgische oplossingen een langer herstel vragen (zwelling van het gelaat, littekens) dan de procedures die gebruik maken van injectables en lasers. De dokter zal de post-operatieve zorgen met u in detail bespreken. Het is belangrijk enkele dagen rust in te plannen na de ingreep.

U bent onze prioriteit.

Maak een afspraak