vriesdonk beeldmerk

Chirurgie van het gelaat

Een jeugdige uitstraling behouden kan op verschillende manieren. Na grondige analyse van uw gelaat, zal er steeds een oplossing “op maat” worden voorgesteld.

Ooglidcorrectie

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Er wordt gevraagd een recent oftalmologisch (oogarts) verslag mee te brengen. Dit zal in uw dossier worden bewaard.

Het is aan te raden coldpacks te voorzien na de ingreep. Deze zullen na de operatie de zwelling beperken en het comfort aanzienlijk vergroten.

Het is belangrijk u te laten begeleiden door iemand die u na de ingreep naar huis kan brengen, gezien zwelling van de oogleden na de operatie het zicht kan beperken.

Een correctie van de bovenste oogleden betekent sowieso een forse verbetering. Kraaienpootjes worden echter door deze operatie niet verwijderd. Hiervoor kan Botox® of een variant zoals Bocouture® of Dysport® worden gebruikt.

Enkel in zéér extreme gevallen met gezichtsveldbeperking is er tussenkomst voorzien van het ziektefonds.
Kostprijs zonder tussenkomst van mutualiteit: € 1500 (inclusief alle producten en nabehandeling)

Dag van operatie

Een bovenste ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Indien ook een onderste ooglidcorrectie moet worden uitgevoerd, wordt de voorkeur gegeven aan een algemene anesthesie. Voor de start van de operatie, wordt door dr. Peeters het deel van de huid afgetekend dat zal worden weggenomen. Dit gebeurt terwijl u nog rechtop zit om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd. De littekens vallen steeds in een natuurlijke huidplooi, waardoor ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

Er worden niet verteerbare draadjes gebruikt om de wonde te sluiten. De draadjes worden na 5 à 7 dagen verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt bijna nooit voor dat u hierdoor helemaal niets meer kan zien. Het geregeld aanbrengen van cold packs kan de zwelling aanzienlijk verminderen.

Er worden enkel steristrips aangebracht zodat douchen mogelijk blijft. De steristrips en de hechtingen worden na 5 à 7 dagen verwijderd bij de arts. Vanaf dit ogenblik kan opnieuw make-up worden aangebracht.

Wenkbrauwlift

Het gebeurt regelmatig dat door toegenomen weefsellaxiteit de wenkbrauwen, en voornamelijk de staart ervan, wat naar beneden schuiven. Deze zogenaamde ptose draagt bij tot een “trieste” of “vermoeide” blik en kan bovendien dermatochalasis ter hoogte van het bovenste ooglid in de hand werken (zie ooglidcorrectie).

Een browpexie of wenkbrauwlift corrigeert de stand van de wenkbrauwen en frist op die manier de blik weer op.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens de consultatie uw voorhoofd, wenkbrauwen en de zone rond uw ogen goed analyseren. Regelmatig wordt een wenkbrauwlift in combinatie met een bovenste ooglidcocrrectie uitgevoerd, gezien een uitgezakte wenkbrauw het teveel aan huid ter hoogte van het bovenste ooglid kan verergeren.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

In geval de wenkbrauwlift in combinatie met een bovenste ooglidecorretie wordt uitgevoerd, dan kan dit gebeuren via dezelfde incisie op het ooglid. Andere methoden maken gebruik van kleine sneetjes in de behaarde hoofdhuid ter hoogte van de slaap. Een zeldzame keer wordt een directe wenkbrauwlift voorgesteld, waarbij een strookje weefsel boven de wenkbrauw weggenomen om de lifting te bekomen.

Een wenkbrauwlift is een esthetische ingreep, waarbij er geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.

Kostprijs: vanaf € 1500

Dag van operatie

Een wenkbrauwlift kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

Voor de start van de operatie worden enkele markeringen aangebracht op uw gelaat, die de plastisch chirurg zullen helpen bij het uitvoeren van de operatie. Het aftekenen gebeurt terwijl u nog rechtop zit om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

De wenkbrauwen zullen tijdens de ingreep gelift worden en terug in de correcte positie gefixeerd worden aan de onderliggende weefsels.

Het is belangrijk u te laten begeleiden door iemand die u na de ingreep naar huis kan brengen, gezien zwelling van de oogleden na de operatie het zicht kan beperken.

Post-operatieve zorgen

Na de operatie kunnen de slaap en de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt bijna nooit voor dat u hierdoor helemaal niets meer kan zien. Het geregeld aanbrengen van cold packs kan de zwelling ter hoogte van de ogen verminderen.

De stand van de wenkbrauwen wordt vaak een beetje overgecorrigeerd, omdat ze na enkele weken terug een heel kleine beetje zakken als de zwelling verdwijnt.

De steristrips en laatste hechtingen worden na 7 dagen verwijderd bij de arts. Vanaf dit ogenblik kan opnieuw make-up worden aangebracht.

Oorcorrectie

Het komt af en toe voor dat de oorschelpen meer afstaan van het hoofd dan gebruikelijk. Dit kan te wijten zijn aan een uitgesproken komvormig aspect van de oren en/of aan minder ontwikkelde plooien in het kraakbeenderig gedeelte van de oren. Deze vormvarianten, soms ook “flapoortjes” genoemd, worden vaak reeds op jonge leeftijd opgemerkt.

Een otoplastie of oorcorrectie heeft als doel de afstaande oren te herpositioneren.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Voor de leeftijd van 6 jaar wordt er gewoonlijk niet overgegaan tot een oorcorrectie. Daarna is leeftijd geen strikt bepalende factor meer.

Een oorcorrectie kan een flinke verbetering van de stand van de oorschelpen betekenen. Deze ingreep heeft echter geen invloed op het gehoor zelf.

Kostprijs zonder tussenkomst van mutualiteit: vanaf € 1815.

Dag van operatie

Een otoplastie kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Indien het gaat om een oorcorrectie bij een kind, dan wordt de voorkeur gegeven aan een algemene anesthesie in dagziekenhuis.

Tijdens de ingreep wordt het teveel aan kraakbeen in het kommetje van het oor weggenomen en/of wordt de plooi in de schelp geaccentueerd met niet-verteerbare hechtingen onder de huid. Hiertoe wordt een klein sneetje gemaakt aan de achterzijde van de oorschelp, waardoor het litteken niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn.

Er worden verteerbare draadjes gebruikt om de wondjes aan de achterzijde van de oren te sluiten.

Als de otoplastie wordt uitgevoerd onder algemene verdoving, raden we aan u te laten begeleiden door iemand die u na de ingreep naar huis kan voeren.

Post-operatieve zorgen

Na de operatie zal er een verband over de oren worden aangebracht, dat onder de kin en over de kruin bevestigd wordt. Dit dient om de gecorrigeerde oren goed te beschermen en om ze te ondersteunen tijdens het genezingsproces. Het steunverband zal verwijderd worden na 1 week.

Na de eerste week wordt geadviseerd om een licht aanspannende haarband te dragen over de oren, om de oorschelpen nog verder te beschermen en te ondersteunen. Dit gedurende 2 weken, 24/24u, gevolgd door 2 weken enkel ‘s nachts.

Facelift

Tijdens het natuurlijke verouderingsproces komt het regelmatig voor dat de huid en de vetkussentjes ter hoogte van de middelste en onderste gelaatshelft hun elasticiteit en stevigheid verliezen en daardoor uitzakken onder invloed van de zwaartekracht. Hetzelfde kan gebeuren na vermagering. Dit kan leiden tot het ontstaan van zogenaamde hamsterwangetjes, huidplooitjes en rimpels, en kan bijdragen aan een algemeen “verouderd” of “vermoeid” uitzicht van het gelaat.

Een facelift heeft als doel deze verslapping en verzakking te herstellen en het gelaat terug te verjongen.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

De ochtend van de ingreep brengt u beter geen maquillage of dagcrème aan; de baard wordt best geschoren of kort getrimd.

Een facelift kan voor een flinke verjonging van uw gelaat zorgen. Kwaliteitsverandering van de huid, zoals pigmentvlekjes, fijne rimpeltjes of couperose, worden echter niet aangepakt door deze operatie. Hiervoor kan eventueel een laser gebruikt worden. Daarnaast heeft een facelift geen invloed op de verouderingstekenen rond de ogen of ter hoogte van het voorhoofd. Indien van toepassing, kan de plastisch chirurg in samenspraak met u hiervoor een bijkomende chirurgische of niet-chirurgische behandeling voorstellen. Dit is zeker niet ongebruikelijk en kan het finale resultaat bevorderen.

Het is met een facelift nooit de bedoeling om uw gelaat onherkenbaar te veranderen, maar wel om uw jeugdige uitstraling van weleer te herwinnen. Dit verjongende resultaat van een facelift is evenmin een statische, permanente verandering. Hiermee wordt bedoeld dat de klok als het ware wordt teruggezet, maar dat ook na de operatie na verloop van tijd opnieuw tekenen van veroudering kunnen optreden.

Een facelift is een esthetische ingreep, waarbij er geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.

Kostprijs: vanaf € 3900.

Dag van operatie

Een facelift wordt uitgevoerd onder algemene verdoving en wordt meestal gevolgd door een overnachting in het ziekenhuis. Enkel in geval van een zogenaamde mini-facelift kan het zijn dat de plastisch chirurg een lokale verdoving voorstelt.

Voor de start van de operatie worden enkele markeringen aangebracht op uw huid, die de plastisch chirurg zullen helpen bij het uitvoeren van de operatie. Het aftekenen gebeurt terwijl u nog rechtop zit om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Tijdens de ingreep zullen de weefsels over de wangen en de kaak vrijgemaakt worden. Deze zullen worden aangespannen met onderhuidse, verteerbare hechtingen om ze terug naar hun oorspronkelijke positie te liften. Het teveel aan huid zal nadien zorgvuldig verwijderd worden. De littekens liggen hierbij op de natuurlijke grens tussen uw oor en uw wang. Zo nodig worden deze littekens verlengd in de plooi achter uw oor en tegenaan de haargrens achter uw oor, waar ze na genezing weinig tot niet zichtbaar zullen zijn.

Er worden niet-verteerbare draadjes gebruikt om de wonde te sluiten. De draadjes worden na 7 dagen verwijderd.

We raden u aan om u na de ingreep en uw hospitalisatie door iemand naar huis te laten begeleiden.

Post-operatieve zorgen

Na de operatie zal het gelaat gezwollen en blauw zijn. Ook een beperkt gevoel van spanning in de hals en enige stroefheid bij kauwen van stevige voeding kan voorkomen. Dit is volstrekt normaal.

Ook na het verwijderen van de draadjes vertoont uw gelaat nog steeds wat onregelmatigheden en gelokaliseerde zwelling. Deze kleine oneffenheden, zwelling en blauwe plekken zullen spontaan wegtrekken binnen een termijn van 3 tot 4 weken.

Na uw eerste controle wordt douchen, zonder dat de douchestraal hierbij rechtstreeks op het gelaat gericht wordt, in vele gevallen terug toegestaan. Na het verwijderen van de hechtingen kan zo gewenst opnieuw make-up aangebracht worden.

Halslift

Met toename van de leeftijd treden er frequent veranderingen op ter hoogte van de hals, zoals verticale strengvorming, ontwikkeling van horizontale plooien, of algemene uitzakking van de weefsels.

Strengen in de nek kunnen vaak met Botulinum Toxine (Bocouture®, Botox®, Dysport ®) gecorrigeerd worden.

Groeven in de hals kunnen meestal met een filler mooi bijgewerkt worden (bv. hyaluronzuur of Radiesse®), of met een combinatie van een ablatieve CO2/Erbium/Nd:YAG laser en fillers.

Echter, indien het huidoverschot in de nek uitgesproken is en niet-chirurgische middelen de uitzakking niet meer de baas kunnen, kan een halslift de oplossing bieden. Soms is dit een zeer beperkte neklift via een incisie onder de kin. Vaak is een combinatie met facelift nodig om een mooi resultaat te verkrijgen.

Eerste consult

De plastische chirurg zal tijdens de consultatie luisteren naar uw wensen, en een volledige analyse maken van uw gelaat en hals. Er zal dan advies gegeven worden over de procedure die het mooiste resultaat zal geven, met een zo vlot mogelijk herstel.

Indien het huidoverschot zich enkel onder de kin situeert, kan een beperkte “anterieure” halslift uitgevoerd worden. Hierbij lokaliseert het sneetje zich onder de kin, wat niet zichtbaar is.

Indien het huidoverschot zich ook aan de zijkanten (onder de onderkaak) bevindt, is een volledige facelift met “posterieure” halslifting nodig om het huidoverschot weg te werken.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

De verstrakking die bekomen wordt met een halslift is geen statische, permanente verandering. Hiermee wordt bedoeld dat de klok als het ware wordt teruggezet, maar dat ook na de operatie na verloop van tijd opnieuw tekenen van veroudering kunnen optreden.

Een halslift is een esthetische ingreep, waarbij er geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.

Kostprijs: vanaf € 3900

Dag van operatie

Een halslift wordt steeds uitgevoerd onder algemene verdoving. In functie van de uitgebreidheid kan dit verlopen in dagziekenhuis of met één nacht hospitalisatie.

Voor de start van de operatie worden enkele markeringen aangebracht op uw huid, die de plastisch chirurg zullen helpen bij het uitvoeren van de operatie. Het aftekenen gebeurt terwijl u nog rechtop zit om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Tijdens de ingreep zullen de weefsels van uw hals terug worden aangespannen met onderhuidse hechtingen. Bij een “anterieure” halslift gebeurt dit via een sneetje onder de kin, bij een “posterieure” lift met een sneetje achter het oor. Nadien wordt het eventuele teveel aan huid zorgvuldig verwijderd. De littekens zullen hierbij na de genezing weinig tot helemaal niet zichtbaar zijn.

We raden u aan om u na de ingreep en uw hospitalisatie door iemand naar huis te laten begeleiden.

Post-operatieve zorgen

Het spreekt voor zich dat de chirurgische oplossingen een langer herstel vragen dan de procedures die gebruik maken van injectables en lasers. Na de operatie zal de hals gezwollen en blauw zijn. Ook een beperkt gevoel van spanning in de hals en enige stroefheid bij kauwen van stevige voeding kan voorkomen. Dit is volstrekt normaal.

Ook na het verwijderen van de draadjes 7 à 10 dagen na de ingreep vertoont uw hals nog steeds wat onregelmatigheden en gelokaliseerde zwelling. Deze kleine oneffenheden en blauwe plekken zullen spontaan wegtrekken binnen een termijn van 3 tot 4 weken. Echter, de hals kan nog enkele weken nadien hard aanvoelen bij aanraking. Ook dit verdwijnt spontaan.

Liplift

Net zoals de ogen vormen ook de lippen rond de mond een belangrijk element van het aangezicht. Daar waar op jonge leeftijd een opfrissing van de lippen bekomen kan worden met wat discrete vulling, is dit op late leeftijd niet altijd het geval meer. Immers, met het verouderen wordt de bovenlip niet alleen dunner, maar ook langer. In dit geval kan een liplift soelaas bieden en kan het jeugdige aspect van de bovenlip hersteld worden.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens de consultatie uw verwachtingen bevragen en uw lippen onderzoeken om na te gaan of een liplift al dan niet aan de orde is. In bepaalde gevallen is een lifting van de lip, in combinatie met een herstel van het lipvolume aangewezen.

Om een goede inschatting te kunnen maken van de verandering ter hoogte van uw bovenlip, is het zinvol om een foto van uzelf op jonge leeftijd (ongeveer op 20 à 30 jarige leeftijd) in vooraanzicht mee te brengen.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Een liplift is een esthetische ingreep, waarbij er geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.

Kostprijs: vanaf € 1500

Dag van operatie

Een liplift is een ingreep die wordt uitgevoerd onder lokale verdoving.

Voor de start van de operatie worden enkele markeringen aangebracht op uw bovenlip, die de plastisch chirurg zullen helpen bij het uitvoeren van de operatie.

Tijdens de ingreep zal een strookje weefsel weggenomen worden vlak onder de neus om de lifting van de lip toe te laten. Hierbij ligt het littekentje in de natuurlijke plooi vlak onder uw neusvleugels en in uw neusopeningen, waardoor het quasi onzichtbaar zal zijn na genezing. De draadjes worden na 7 dagen verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Onmiddellijk na de operatie kan uw lip nog wat verdoofd zijn, waardoor u best oplet met hete dranken en voeding. Daarnaast zal de bovenlip gezwollen zijn. Deze zwelling zal afnemen in de komende dagen.

Kort na de ingreep is het littekentje onder de neus nog wat opvallend. Mits correcte nabehandeling zal dit snel verbeteren en volledig vervagen.

Lipofilling van het gelaat

Naast uitzakking en/of verandering van de kwaliteit van de weefsels, treedt er ter hoogte van het gelaat soms ook volumeverlies op. Om dit volume terug aan te vullen, kan gebruik gemaakt worden van fillers (bv. hyaluronzuur of Radiesse®) (zie fillers en vloeibare facelift). Maar ook lichaamseigen vetweefsel kan aangewend worden om deze volumes terug te corrigeren.

Lipofilling is een chirurgische techniek, waarbij eigen vetweefsel wordt geoogst, bewerkt en gebruikt om volume aan te brengen met een blijvend resultaat. Dit kan zowel in het gelaat als elders in het lichaam. Het lichaamseigen vetweefsel kan ook gebruikt worden om diepere rimpels, groeven of littekens op te vullen.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens de consultatie luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Er zal dan advies gegeven worden over de procedure die het mooiste resultaat geeft en het beste aanleunt bij uw wensen.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Er zal nagekeken worden of en waar er plaatsen op uw lichaam zijn waar er eventueel wat vet geoogst kan worden voor lipofilling. Indien er grote hoeveelheden vet afgenomen zullen worden, dient u een lipopanthy (drukpakje) te voorzien.

Hoewel er zeer gunstige resultaten bekomen worden met lipofilling, is het belangrijk om te weten dat het uiteindelijke volume soms een beetje kan variëren. Immers, er zal steeds een kleine hoeveelheid vet resorberen in de eerste maanden van het herstelproces. Ook grove gewichtsschommelingen kunnen op lange termijn het resultaat beïnvloeden.

Lipofilling van het gelaat is een esthetische ingreep, waarbij er geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.

Kostprijs zonder tussenkomst van de mutualiteit:  vanaf € 2500

Dag van operatie

Kleine lipofillings ter hoogte van het gelaat kunnen uitgevoerd worden onder plaatselijke verdoving. Grote lipofillings, lipofillings elders in het lichaam, of lipofillings die worden uitgevoerd samen met andere ingrepen, vinden plaats onder algemene verdoving.

Voor de start van de operatie worden enkele markeringen aangebracht om de zones te definiëren die opgevuld zullen worden, maar ook om de regio’s aan te duiden waar het vetweefsel afgenomen zal worden.

Na het oogsten van het vetweefsel middels liposuctietechnieken (zie liposuctie of liposculptuur), wordt het vet bewerkt en gezuiverd. Hierna wordt het terug geïnjecteerd in de eerder gemarkeerde zones. De kleine prikgaatjes die hiervoor nodig zijn, zijn uitermate klein en zullen met een steristripje of een fijn draadje gesloten worden. Deze draadjes worden na 7 à 10 dagen verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Na de operatie zullen de behandelde zones gezwollen, blauw en drukgevoelig zijn. Ook een beperkt gevoel van spanning kan voorkomen.

De zwelling en verkleuring zullen normaliseren in de eerste weken. De lipopanthy, dewelke u dient te dragen gedurende 4 tot 6 weken, zal dit proces ondersteunen in de zones waar het vetweefsel afgenomen is.

Waar het vetweefsel is geïnjecteerd, zal u initieel een beperkte overvulling opmerken. Dit heeft enerzijds te maken met zwelling van de weefsels, en anderzijds met een discrete overcorrectie om de gedeeltelijke resorptie van het volume tijdens het herstelproces op te vangen. Het finale volume zal 3 tot 4 maanden na de operatie zichtbaar zijn.

Bij opvulling van diepe rimpels, groeven of littekens zal onmiddellijk na de ingreep een gelige verdikking van de huid zichtbaar zijn. Deze verkleuring en oneffenheden zullen enkele weken na de ingreep verdwijnen, totdat een egale opvulling overblijft.

Nanofat

Nanofat is een afgeleide van uw eigen vetweefsel, rijk aan stamcellen en groeifactoren. Hierdoor heeft het sterke regeneratieve en herstellende eigenschappen. Het kan daarom aangewend worden om de kwaliteit van de huid en andere weefsels te optimaliseren en heeft daarmee bijvoorbeeld ook een gunstig effect op donkere kringen onder de ogen, fijne rimpeltjes, pigmentvlekjes, enzovoort.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens de consultatie luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Er zal dan advies gegeven worden over de procedure die het mooiste resultaat geeft en het beste aanleunt bij uw wensen. Hierbij zullen ook andere behandelingsmethoden overwogen worden (bv. hyaluronzuur, Radiesse®, lasers, …).

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Nanofat kan rechtstreeks geïnjecteerd worden in de te behandelen zones (bv. donkere kringen onder de ogen) of kan met microneedling over grotere zones worden aangebracht.

Er zal nagekeken worden of en waar er plaatsen op uw lichaam zijn waar er eventueel wat vet geoogst kan worden om over te zetten in Nanofat. Indien er grote hoeveelheden vet afgenomen zullen worden, dient u een lipopanthy (drukpakje) te voorzien.

Hoewel er gunstige resultaten bekomen worden, is het belangrijk om te weten dat Nanofat geen volumecapaciteit heeft zoals lipofilling (zie “lipofilling van het gelaat”), en dat de regeneratie via de stamcellen en groeifactoren traag verloopt. Hierdoor is het finale resultaat pas zichtbaar na 9 à 10 maanden.

Behandelingen met Nanofat zijn esthetische, regeneratieve ingrepen, waarbij er geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.

Kostprijs: vanaf € 2500

Dag van operatie

Kleine behandelingen met Nanofat kunnen uitgevoerd worden onder plaatselijke verdoving. Grote behandelingen met Nanofat worden vaak gecombineerd met andere ingrepen en worden dan uitgevoerd onder algemene verdoving.

Voor de start van de operatie zal de regio gemarkeerd worden waar het vetweefsel afgenomen zal worden.

Na het oogsten van het vetweefsel middels liposuctietechnieken (zie liposuctie of liposculptuur), wordt het vet bewerkt tot een gezuiverde emulsie, het zogenaamde Nanofat. Hierna wordt dit Nanofat geïnjecteerd of aangebracht met microneedling. De kleine prikgaatjes voor het oogsten van het vetweefsel zijn uitermate klein en zullen met een steristripje of een fijn draadje gesloten worden. Deze draadjes worden na 10 dagen verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Zones die rechtstreeks geïnjecteerd zijn met Nanofat hebben na de operatie een gelige schijn. Deze verkleuring verdwijnt spontaan na een 3-tal dagen.

Bij microneedling vertoont de behandelde zone een rode schijn, die 7 dagen kan aanhouden. Nabehandeling met crèmes en zonnebescherming zijn aangewezen.

De eerste effecten van Nanofat worden zichtbaar na 2 tot 3 maanden. Het volledige effect laat 9 tot 10 maanden op zich wachten.

Neuscorrectie

Het is mogelijk dat de neus een uitgesproken vormvariant vertoont, gaande van een bultje op de neusrug, een scheefstand, een haviksneus of  een brede neustip. Dit kan aangeboren of het gevolg van een ongeval zijn.

Een rhinoplastie of neuscorrectie heeft als doel de vorm van de neus aan te passen en zichtbare afwijkingen in de stand of vorm te corrigeren.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens de consultatie luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Er zal een klinische analyse van uw neus uitgevoerd worden om de structuur ervan in kaart te brengen en om een haalbaar behandelplan op te stellen.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Indien er sprake is van voorgaande ingrepen ter hoogte van de neus, of als er eerdere onderzoeken werden uitgevoerd door een neus-keel-oorarts, wordt gevraagd hiervan een verslag mee te brengen. Dit zal in uw dossier worden bewaard.

Een esthetische neuscorrectie heeft geen invloed op de neusademhaling. Indien er reeds problemen met de doorgankelijkheid bestaan, zal dit in de meeste gevallen eerst nagekeken moeten worden door een neus-keel-oorarts.

Slechts in bepaalde gevallen van neusreconstructie is er tussenkomst voorzien van het ziektefonds. Veelal betreft een rhinoplastie het een esthetische procedure zonder tussenkomst.

Kostprijs zonder tussenkomst van mutualiteit: vanaf € 2300

Dag van operatie

Een neuscorrectie is een ingreep die uitgevoerd wordt onder algemene verdoving in dagziekenhuis.

Tijdens de ingreep zullen het beenderig en/of het kraakbeenderig skelet aangepast worden om alzo de algemene vorm van de neus te wijzigen. Om toegang te krijgen tot dit neusskelet zal de plastisch chirurg een sneetje maken aan de binnenkant van uw neusgat(en), en vaak ook een klein sneetje aan de onderzijde van uw neus. De wondjes worden gesloten met verteerbare draadjes of draadjes die al na 5 à 7 dagen verwijderd kunnen worden. Na genezing is het littekentje nagenoeg onzichtbaar.

Het is belangrijk u te laten begeleiden door iemand die u na de ingreep naar huis kan brengen.

Post-operatieve zorgen

Na de ingreep zal uw neus bedekt zijn met steristrips en een spalkje. Deze worden na 1 week verwijderd en vervangen door enkele nieuwe steristrips, die nog een week ter plaatse blijven. Als het neustussenschot geopereerd is, zal ook een inwendig spalkje of een wiek worden aangebracht in de neus. Deze spalk wordt eveneens na een week verwijderd – wieken vaak al iets eerder. Ten slotte zal onderaan de neus een doekje aangebracht worden om hinderlijke neusloop op te vangen.

In de eerste 2 tot 3 dagen na de operatie zal de zwelling in uw neus lichtjes toenemen, vooraleer deze terug weer afneemt in de daaropvolgende weken. Coldpacks en slapen met een extra kussen onder het hoofd kunnen hier wat comfort bieden. Ook een blauwe verkleuring onder de beide ogen is normaal en zal spontaan resorberen. Na 1 maand zal het grootste deel van de zwelling over de neus terug verdwenen zijn.

In de eerste 2 tot 3 weken na de operatie is het niet ongebruikelijk om symptomen van neusobstructie te ervaren.

U bent onze prioriteit.