FAQ2020-02-12T13:52:45+00:00
vriesdonk beeldmerk

Frequently Asked Questions

Hoe lang moet ik UV stralen vermijden na fillers of een botox-behandeling?2021-10-04T15:20:54+00:00

De firma die fillers en toxines produceert raadt aan om 5 dagen volle zon te vermijden. Wij raden aan om UV stralen zo veel mogelijk te mijden zo lang er blauwe plekjes zijn

Mag ik auto rijden na een borstvergroting ?2021-10-04T15:21:23+00:00

Van zodra de drains verwijderd zijn, en U de armen vlot kan bewegen, mag U weer auto rijden. Sporten raden we gedurende zes weken af.

Kan ik zelf naar huis rijden na een ooglidcorrectie?2021-10-04T15:21:56+00:00
 • Wij raden aan om een chauffeur te voorzien, hoewel meestal het zicht na de ooglidcorrectie meteen perfect helder is.
Veiligheid borstprothese2020-01-23T13:11:03+00:00

Vanwege het PIP-schandaal is er heel wat ongerustheid bij patiënten omtrent de veiligheid van prothesen.

ALCL
U kan informatie vinden over ALCL op de website van de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie via onderstaande link:
http://www.rbsps.org/press

 

Mentor
Dr. Peeters maakt gebruik van Mentor-prothesen. Dit merk heeft de afgelopen jaren bewezen zeer degelijke producten af te leveren met garantie. Dr. Peeters zal met u alle voor- en nadelen bekijken van verschillende types prothesen.
Lees meer over borstprothesen van Mentor via onderstaande link:
www.bloomedical.com/mentor-borstprothesen.php

Hoe lang houdt het resultaat aan als ik gebotoxt ben?2021-10-04T15:14:39+00:00
 • Gemiddeld blijft het resultaat van een behandeling in het gelaat een viertal maanden. Er zijn patiënten bij wie het duidelijk langer duurt vooral de spieren weer actief worden (6 tot 8 maanden), maar er zijn ook patiënten waar de spieren al na een drietal maanden rimpels veroorzaken.
 • De resultaten van een behandeling voor overmatig zweten in de oksels blijven meestal 8 à 12 maanden.
Als ik me jarenlang laat botoxen, en ik stop er dan mee, zakt mijn gezicht dan plots helemaal uit ?2021-10-04T15:16:06+00:00

Nee, in tegendeel ! Dit is wel een bezorgdheid die leeft bij veel patiënten die nog nooit een behandeling lieten uitvoeren.  Een toxine zal de geïnjecteerde spieren een tijdje inactiveren. De overliggende huid zal hierdoor ontspannen, waardoor de kwaliteit verbetert en de rimpels verminderen. Dit voordeel kan je nooit teniet doen, ook al stop je met de behandelingen, de huid zal altijd beter blijven dan ze was.  Indien de behandelingen niet worden verdergezet, kan de situatie dus nooit “erger” zijn dan vòòr de start van de behandeling.

Ik hoor van vriendinnen dat na hun liposuctie al het vet is teruggekomen. Moet je een liposuctie dan om de zoveel jaren laten herdoen ?2021-10-04T15:16:38+00:00

Ook dit is een hardnekkig fabeltje. Een vetcel die is weggezogen, kan niet terugkomen. Indien de patiënt echter fors in gewicht toeneemt, zal er (voornamelijk op de plaatsen die niet werden behandeld met liposuctie) vet worden opgestapeld. Dit geeft sommige patiënten het idee dat het vet “verplaatst” is. Het zijn dus bestaande vetcellen die door toename in gewicht zijn gaan zwellen, maar dus niet op de plaats die behandeld werd. Een liposuctie moet dus niet om de zoveel jaren opnieuw worden uitgevoerd.

Kan ik nog borstvoeding geven na een borstvergroting ?2021-10-04T15:17:27+00:00

Ja, dat kan zeker ! Bij een borstvergroting wordt er niet geraakt aan de borstklier, of het tepelcomplex. Borstvoeding geven is dus perfect mogelijk na een borstvergroting.

Kan ik nog een mammografie laten uitvoeren na mijn borstvergroting ?2021-10-04T15:17:50+00:00

Elke vorm van beeldvorming van de borsten is nog mogelijk na een borstvergroting. Het opsporen van kanker is dus niet moeilijker na het plaatsen van borstimplantaten.

Heb ik meer kans op borstkanker, na een borstvergroting of borstverkleining?2021-10-04T15:19:06+00:00

De kans op borstkanker is zeker niet groter na het plaatsen van borstprothesen of na een borstverkleining. Ook het opsporen van kanker is perfect mogelijk na dit type operaties

Moeten mijn borstprothesen standaard vervangen worden na 15 jaar ?2021-10-04T15:20:35+00:00

Wij gebruiken prothesen van het merk Mentor. De firma raadt niet aan op na een standaard termijn prothesen te vervangen indien daar klinisch geen reden voor is. Er wordt een levenslange garantie gegeven op scheuren en lekkages, en 10 jaar garantie op kapselvorming.

Patiënten uit Nederland2020-01-23T12:52:26+00:00

1. Ik sta op een wachtlijst in Nederland voor borstreconstructie. Kan ik in AZ KLINA behandeld worden?

 • Vanwege de ligging van AZ KLINA in Brasschaat, dichtbij de Nederlandse grens, worden jaarlijks vele patiënten uit Nederland behandeld. Verscheidene ziektekostverzekeringen geven (na aanvraag door de arts) een goedkeuring om de ingreep in AZ KLINA te laten uitvoeren.
 • De kosten worden in dat geval rechtstreeks gedeclareerd aan de verzekeraar. Dit geldt ook voor de nabehandeling, zoals tatoeage.

2. Moet ik zelf een aanvraag doen bij mijn ziektekostverzekeraar?

 • Dr. Peeters doet voor u de aanvraag. Het is nuttig bij het eerste consult uw aansluitingsnummer mee te brengen, zodat de goedkeuring door uw verzekeraar vlot kan verlopen.
 • Indien bijkomende ingrepen nodig zijn (bijvoorbeeld een symmetriserende borstreductie, lipofilling of tatoeage), wordt hiervoor een aparte aanvraag ingediend bij uw verzekering, zodat ook de kosten verbonden aan deze ingrepen gedragen worden door uw verzekering.

3. Gebeuren de vooronderzoeken en de nazorg ook in België?

 • Dat klopt. Heel het behandeltraject wordt in AZ KLINA verzorgd door dr. Peeters. Van het intake-gesprek tot de tatoeage. Indien nodig zal een consult bij de anesthesist voor U geregeld worden.

4. Kan ik thuisverzorging krijgen na mijn behandeling in België?

 • Bij ontslag krijgt u een aanvraag mee voor thuisverzorging. Hierop staat duidelijk vermeld welke zorgen moeten worden toegediend.  U dient zelf contact op te nemen met een dienst in uw buurt die de zorgen zal uitvoeren. De verpleegkundige kan zo gewenst telefonisch of per mail overleggen met de dokter.

5. Ik ben BRCA-positief. Kan ik in AZ KLINA behandeld worden ?

 • Dat kan, mits goedkeuring van uw verzekeraar
 • Alle mogelijkheden van borstreconstructie worden met u besproken. Soms wordt gekozen voor een prothese reconstructie. Vaak wordt geopteerd voor een dubbelzijdige DIEP lap.

6. Kan ik Nederlandse lotgenoten ontmoeten?

 • Dat kan. Dokter Peeters zal u in contact brengen met patiënten die in Brasschaat werden behandeld in kader van borstreconstructie.
Borstreconstructie na bestraling2020-01-23T12:55:16+00:00

1. Mijn borsten zijn ten gevolge van bestraling niet symmetrisch. Ik kan geen BH vinden die past. Kan hier wat aan gedaan worden?

 • Dit is een vaak voorkomende klacht na bestraling. Het is aan te raden 6 tot 12 maanden te wachten na het beëindigen van de radiotherapie. Dr. Peeters zal met u bekijken welke ingreep nodig is om uw probleem om te lossen. Vaak wordt aan de niet bestraalde borst een borstlift of borstverkleining uitgevoerd ter symmetrisatie. Hiervoor is tussenkomst van de mutualiteit voorzien.  Soms kan lipofilling een oplossing bieden voor uw probleem. Hierbij wordt vet elders in het lichaam met een speciale techniek opgezogen, om na zuivering in de borst te worden ingespoten.

 

2. Mijn borst is hard en ingetrokken ten gevolge van bestraling. Kan hier wat aan gedaan worden?

 • Dit is een vaak voorkomende klacht na bestraling. Het is aan te raden 6 tot 12 maanden te wachten na het beëindigen van de radiotherapie. Meestal kan lipofilling een oplossing bieden voor uw probleem. Hierbij wordt vet elders in het lichaam met een speciale techniek opgezogen, om na zuivering in de borst te worden ingespoten. Vaak zijn verschillende sessies nodig om het gewenste resultaat te bekomen.

 

3. Ik heb een tumor en krijg een borstsparende ingreep. Ik zal nadien bestraald worden. Is een tussenkomst van de plastisch chirurg wenselijk bij het verwijderen van de tumor?

 • Dr. Peeters heeft een wekelijks overleg met alle gynaecologen van de borstkliniek. Tijdens zo’n multidisciplinair overleg worden alle patiënten besproken, en worden de beelden (mammografie, echografie, MRI) samen bekeken. Op basis van deze beelden wordt beslist of het wegnemen van de tumor in samenwerking zal verlopen met dr. Peeters om een optimaal esthetisch resultaat te bekomen. Dit is vaak het geval bij relatief grote tumoren in een relatief kleine borst.  Het is belangrijk de borst een mooie vorm te geven alvorens te bestralen.  In de meerderheid van de gevallen is de interventie van de plastisch chirurg niet nodig, en zal de gynaecoloog de borst opnieuw mooi in vorm brengen na het verwijderen van de tumor.
Tussenkomst mutualiteit2020-01-23T12:55:35+00:00

1. Komt mijn mutualiteit tussen in de kosten van mijn esthetische ingreep ?

 • Dit hangt af van de geplande ingreep.
  • Zo is er voor een buikwandcorrectie met functionele hinder steeds een tussenkomst voorzien door de mutualiteit. Hiervoor dient dus géén aanvraag te gebeuren. Een buikwandcorrectie zonder functionele klachten daarentegen wordt aanzien als een zuiver esthetische ingreep, en wordt dus niet vergoed door de mutualiteit.
  • Een borstverkleining moet worden aangevraagd bij de mutualiteit. De adviserend geneesheer zal beslissen over de terugbetaling, zich baserend op de aanvraag van de plastisch chirurg. Om van terugbetaling te genieten, moet er minstens 400 gram weefsel worden weggenomen. Een zuivere borstlift (zonder borstverkleining) wordt nooit vergoed door de mutualiteit.
  • Reconstructieve ingrepen (ook borstreconstructie in kader van kanker) worden vergoed door de mutualiteit. Ook voor tatoeage van het tepelhof voorziet de mutualiteit een tussenkomst.
 • Zuiver esthetische ingrepen zoals borstvergroting, ooglidcorrectie, facelift, liposuctie en lipofilling worden niet terugbetaald door de mutualiteit, ook niet indien u functionele of psychische klachten hiervan zou ondervinden.

 

2. Ik ben na een gastric bypass vele kilo’s vermagerd en heb last van huidoverschot. Worden deze operaties allemaal vergoed ?

 • Een aantal ingrepen wordt vergoed, zoals buikwandcorrectie en borstverkleining (mits goedkeuring van de mutualiteit). Vaak moeten ook resterende vetophopingen worden verwijderd met liposuctie. Dit laatste wordt niet vergoed door de mutualiteit, zelfs niet als ze u functionele of psychische hinder berokkenen.
Tussenkomst hospitalisatieverzekering2020-01-23T13:07:02+00:00

De meeste hospitalisatieverzekeringen komen niet tussen voor zuiver esthetische ingrepen. Raadpleeg zeker uw polis, of neem bij twijfel contact op met uw makelaar.

Voor reconstructieve ingrepen is er doorgaans wel een tussenkomst voorzien door de hospitalisatieverzekeringen. Het is van belang dat u bij de aangifte duidelijk maakt dat het een reconstructieve ingreep betreft en geen esthetische ingreep.

U bent onze prioriteit.