FAQ2020-02-12T13:52:45+00:00
vriesdonk beeldmerk

Frequently Asked Questions

Veiligheid borstprothese2020-01-23T13:11:03+00:00

Vanwege het PIP-schandaal is er heel wat ongerustheid bij patiënten omtrent de veiligheid van prothesen.

ALCL
U kan informatie vinden over ALCL op de website van de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie via onderstaande link:
http://www.rbsps.org/press

 

Mentor
Dr. Peeters maakt gebruik van Mentor-prothesen. Dit merk heeft de afgelopen jaren bewezen zeer degelijke producten af te leveren met garantie. Dr. Peeters zal met u alle voor- en nadelen bekijken van verschillende types prothesen.
Lees meer over borstprothesen van Mentor via onderstaande link:
www.bloomedical.com/mentor-borstprothesen.php

Patiënten uit Nederland2020-01-23T12:52:26+00:00

1. Ik sta op een wachtlijst in Nederland voor borstreconstructie. Kan ik in AZ KLINA behandeld worden?

 • Vanwege de ligging van AZ KLINA in Brasschaat, dichtbij de Nederlandse grens, worden jaarlijks vele patiënten uit Nederland behandeld. Verscheidene ziektekostverzekeringen geven (na aanvraag door de arts) een goedkeuring om de ingreep in AZ KLINA te laten uitvoeren.
 • De kosten worden in dat geval rechtstreeks gedeclareerd aan de verzekeraar. Dit geldt ook voor de nabehandeling, zoals tatoeage.

2. Moet ik zelf een aanvraag doen bij mijn ziektekostverzekeraar?

 • Dr. Peeters doet voor u de aanvraag. Het is nuttig bij het eerste consult uw aansluitingsnummer mee te brengen, zodat de goedkeuring door uw verzekeraar vlot kan verlopen.
 • Indien bijkomende ingrepen nodig zijn (bijvoorbeeld een symmetriserende borstreductie, lipofilling of tatoeage), wordt hiervoor een aparte aanvraag ingediend bij uw verzekering, zodat ook de kosten verbonden aan deze ingrepen gedragen worden door uw verzekering.

3. Gebeuren de vooronderzoeken en de nazorg ook in België?

 • Dat klopt. Heel het behandeltraject wordt in AZ KLINA verzorgd door dr. Peeters. Van het intake-gesprek tot de tatoeage. Indien nodig zal een consult bij de anesthesist voor U geregeld worden.

4. Kan ik thuisverzorging krijgen na mijn behandeling in België?

 • Bij ontslag krijgt u een aanvraag mee voor thuisverzorging. Hierop staat duidelijk vermeld welke zorgen moeten worden toegediend.  U dient zelf contact op te nemen met een dienst in uw buurt die de zorgen zal uitvoeren. De verpleegkundige kan zo gewenst telefonisch of per mail overleggen met de dokter.

5. Ik ben BRCA-positief. Kan ik in AZ KLINA behandeld worden ?

 • Dat kan, mits goedkeuring van uw verzekeraar
 • Alle mogelijkheden van borstreconstructie worden met u besproken. Soms wordt gekozen voor een prothese reconstructie. Vaak wordt geopteerd voor een dubbelzijdige DIEP lap.

6. Kan ik Nederlandse lotgenoten ontmoeten?

 • Dat kan. Dokter Peeters zal u in contact brengen met patiënten die in Brasschaat werden behandeld in kader van borstreconstructie.
Borstreconstructie na bestraling2020-01-23T12:55:16+00:00

1. Mijn borsten zijn ten gevolge van bestraling niet symmetrisch. Ik kan geen BH vinden die past. Kan hier wat aan gedaan worden?

 • Dit is een vaak voorkomende klacht na bestraling. Het is aan te raden 6 tot 12 maanden te wachten na het beëindigen van de radiotherapie. Dr. Peeters zal met u bekijken welke ingreep nodig is om uw probleem om te lossen. Vaak wordt aan de niet bestraalde borst een borstlift of borstverkleining uitgevoerd ter symmetrisatie. Hiervoor is tussenkomst van de mutualiteit voorzien.  Soms kan lipofilling een oplossing bieden voor uw probleem. Hierbij wordt vet elders in het lichaam met een speciale techniek opgezogen, om na zuivering in de borst te worden ingespoten.

 

2. Mijn borst is hard en ingetrokken ten gevolge van bestraling. Kan hier wat aan gedaan worden?

 • Dit is een vaak voorkomende klacht na bestraling. Het is aan te raden 6 tot 12 maanden te wachten na het beëindigen van de radiotherapie. Meestal kan lipofilling een oplossing bieden voor uw probleem. Hierbij wordt vet elders in het lichaam met een speciale techniek opgezogen, om na zuivering in de borst te worden ingespoten. Vaak zijn verschillende sessies nodig om het gewenste resultaat te bekomen.

 

3. Ik heb een tumor en krijg een borstsparende ingreep. Ik zal nadien bestraald worden. Is een tussenkomst van de plastisch chirurg wenselijk bij het verwijderen van de tumor?

 • Dr. Peeters heeft een wekelijks overleg met alle gynaecologen van de borstkliniek. Tijdens zo’n multidisciplinair overleg worden alle patiënten besproken, en worden de beelden (mammografie, echografie, MRI) samen bekeken. Op basis van deze beelden wordt beslist of het wegnemen van de tumor in samenwerking zal verlopen met dr. Peeters om een optimaal esthetisch resultaat te bekomen. Dit is vaak het geval bij relatief grote tumoren in een relatief kleine borst.  Het is belangrijk de borst een mooie vorm te geven alvorens te bestralen.  In de meerderheid van de gevallen is de interventie van de plastisch chirurg niet nodig, en zal de gynaecoloog de borst opnieuw mooi in vorm brengen na het verwijderen van de tumor.
Tussenkomst mutualiteit2020-01-23T12:55:35+00:00

1. Komt mijn mutualiteit tussen in de kosten van mijn esthetische ingreep ?

 • Dit hangt af van de geplande ingreep.
  • Zo is er voor een buikwandcorrectie met functionele hinder steeds een tussenkomst voorzien door de mutualiteit. Hiervoor dient dus géén aanvraag te gebeuren. Een buikwandcorrectie zonder functionele klachten daarentegen wordt aanzien als een zuiver esthetische ingreep, en wordt dus niet vergoed door de mutualiteit.
  • Een borstverkleining moet worden aangevraagd bij de mutualiteit. De adviserend geneesheer zal beslissen over de terugbetaling, zich baserend op de aanvraag van de plastisch chirurg. Om van terugbetaling te genieten, moet er minstens 400 gram weefsel worden weggenomen. Een zuivere borstlift (zonder borstverkleining) wordt nooit vergoed door de mutualiteit.
  • Reconstructieve ingrepen (ook borstreconstructie in kader van kanker) worden vergoed door de mutualiteit. Ook voor tatoeage van het tepelhof voorziet de mutualiteit een tussenkomst.
 • Zuiver esthetische ingrepen zoals borstvergroting, ooglidcorrectie, facelift, liposuctie en lipofilling worden niet terugbetaald door de mutualiteit, ook niet indien u functionele of psychische klachten hiervan zou ondervinden.

 

2. Ik ben na een gastric bypass vele kilo’s vermagerd en heb last van huidoverschot. Worden deze operaties allemaal vergoed ?

 • Een aantal ingrepen wordt vergoed, zoals buikwandcorrectie en borstverkleining (mits goedkeuring van de mutualiteit). Vaak moeten ook resterende vetophopingen worden verwijderd met liposuctie. Dit laatste wordt niet vergoed door de mutualiteit, zelfs niet als ze u functionele of psychische hinder berokkenen.
Tussenkomst hospitalisatieverzekering2020-01-23T13:07:02+00:00

De meeste hospitalisatieverzekeringen komen niet tussen voor zuiver esthetische ingrepen. Raadpleeg zeker uw polis, of neem bij twijfel contact op met uw makelaar.

Voor reconstructieve ingrepen is er doorgaans wel een tussenkomst voorzien door de hospitalisatieverzekeringen. Het is van belang dat u bij de aangifte duidelijk maakt dat het een reconstructieve ingreep betreft en geen esthetische ingreep.

U bent onze prioriteit.

Maak een afspraak