vriesdonk beeldmerk

Esthetische Borstoperaties

Een veel gevraagde operatie is de borstvergroting. En borstverkleiningen komen vaak voor omdat ze psychische en/of fysieke problemen met zich mee kunnen brengen. Ook bij mannen kan borstvorming voorkomen en een probleem vormen. 

Borstvergroting – Borstaugmentatie

Een veel gevraagde operatie is de borstvergroting. Enerzijds vrouwen met van nature een kleine cupmaat, anderzijds vrouwen die ten gevolge van zwangerschap en/of vermagering een kleinere cupmaat hebben dan voorheen. 

Eerste consult

De plastisch chirurg bespreekt met u tijdens de eerste consultatie wat uw wensen zijn, enerzijds qua volume, maar ook qua vorm, materiaal, plaats van insnede.  De dokter zal alle voor- en nadelen van de verschillende opties met u bespreken.

De dokter neemt uitgebreid de tijd om samen met u na te gaan welke prothese het best bij u past. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van volgende technieken:

 • Aan de hand van de VECTRA, een 3D camera en 3D software, zal dan een 3D-simulatie gemaakt worden. De software stelt de arts in staat verschillende types prothese (verschillende vorm, afmeting en volume) toe te voegen aan uw foto-simulatie. Door samen met de arts de simulaties te bekijken en te bespreken, zal duidelijk worden met welk implantaat bij u het mooiste resultaat zal bereikt worden. 
 • Indien gewenst kunnen ook voor- en na-foto’s getoond worden tijdens de consultatie. De dokter zal hierbij de nodige duiding geven opdat ze u zouden helpen bij de keuze van uw implantaat. 
 • Tevens kan gebruik gemaakt worden van een uitwendige pasprothese om het gewenste volume te bepalen.

Gezien het gaat om een esthetische ingreep, zal noch uw mutualiteit, noch uw hospitalisatieverzekering tussenkomen in de kost van de hospitalisatie, medicatie, prothese en honoraria. Tijdens de consultatie worden deze kosten in detail besproken en vastgelegd in een document waarvan u meteen een duplicaat ontvangt. 

Kostprijs: € 4200 – € 4700

Dag van operatie

Op de dag van de operatie komt de dokter langs om een schets te maken op uw borst. Dit gebeurt instaande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te bekomen. 

De ingreep wordt uitgevoerd in daghospitaal. Indien u dat wenst, kan u ook een nacht verblijven in het ziekenhuis.

Post-operatieve zorgen

De plastisch chirurg komt ’s avonds langs om alles nauwkeurig op te volgen en de verpleegkundige zorgen te begeleiden.  Er wordt een bh aangemeten in het ziekenhuis. U hoeft dus zelf geen steunbh mee te brengen.

Patiënten herstellen doorgaans zeer vlot na deze operatie. Het is aan te raden de steunbh gedurende minimum zes weken te dragen en sportaktiviteiten in die periode te vermijden.

De dag van ontslag krijgt u mee:

 • een vervolgafspraak bij de dokter
 • een voorschrift voor thuisverpleging
 • voorschrift voor verbandmateriaal
 • een kaartje met de specificaties van uw prothese
 • een brief voor de huisarts.

Bij vragen kan u of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. 

Borstverkleining – Borstreductie

Heel wat vrouwen hebben een lichamelijk en psychisch probleem met te zware en/of hangende borsten. Als u voornamelijk last heeft van slappe huid ter hoogte van de borsten zonder toename van de cupmaat, kan een borstlift worden uitgevoerd. Als u nek- en schouderklachten heeft door het zware gewicht van de borsten, kan een borstverkleinende ingreep die klachten aanzienlijk verminderen of zelfs doen verdwijnen.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw medische voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen wat de vorm en grootte van de borsten betreft. Het is echter belangrijk een borst te maken die bij de rest van het lichaam past. Daarnaast is het niet mogelijk om bij een brede borstinplanting het weefsel naar de oksel en de rug te verwijderen. Vaak wordt een liposuctie van de flanken aangeraden om hieraan tegemoet te komen.

Indien na de operatie het lichaamsgewicht aanzienlijk toeneemt, is te verwachten dat ook de borstomvang opnieuw toeneemt. Anderzijds zal bij vermagering opnieuw huidoverschot optreden, wat de borsten weer meer doet hangen. Daarom wordt ernaar gestreefd de operatie pas uit te voeren wanneer het streefgewicht is bereikt.

TUSSENKOMST ZIEKENFONDS

Uw ziektefonds vergoedt een groot deel van de kosten van chirurgie, anesthesie en hospitalisatie.

Kostprijs voor de patiënt: € 1500 (inclusief littekentherapie)

Dag van operatie

De operatie wordt uitgevoerd in AZ KLINA, onder algemene narcose. De ingreep duurt ongeveer twee uur en wordt door dr.W.Peeters zelf uitgevoerd. Voor de start van de operatie, wordt door hem een patroon afgetekend op de huid van de borsten. Dit gebeurt in staande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of klier- en vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd, waarna opnieuw vorm gegeven wordt aan de borst. Hierbij wordt steeds een litteken gemaakt rondom de tepel, en een verticaal litteken dat van de tepel naar de onderste borstplooi toe loopt. Het verwijderde borstklierweefsel wordt steeds opgestuurd naar de anatoom patholoog voor microscopisch onderzoek.

Indien dit nodig blijkt tijdens de ingreep, wordt ook nog een beperkt horizontaal litteken gemaakt. Zo krijgt de borst een mooiere vorm, die doorheen de jaren bewaard blijft.

De huid wordt gesloten met verteerbare (“resorbeerbare”) draadjes. Er wordt in elke borst een wonddrain achtergelaten om de eerste dag(en) het wondvocht te laten afvloeien. De drain wordt meestal in het ziekenhuis verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Mede dankzij de operatietechniek die wordt gebruikt, is er weinig nood aan pijnstillers na de operatie.  Het strakke gevoel verdwijnt reeds na enkele dagen. Meestal kan u het ziekenhuis daags na de ingreep vlot verlaten.

De dag van ontslag krijgt u mee:

 • een vervolgafspraak bij de dokter
 • een voorschrift voor thuisverpleging
 • voorschrift voor verbandmateriaal
 • een brief voor de huisarts
 • een brief voor uw verzekering.

Bij vragen kan u of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Er wordt een afspraak gemaakt 10 à 14 dagen na de operatie. Hierbij worden de wondnaden gecontroleerd, en wordt de littekenbehandeling besproken.

De eerste zes weken wordt aangeraden een sportbeha zonder beugels dag en nacht te dragen. U kunt in die periode beter niet sporten, zware voorwerpen tillen of de armen boven het hoofd brengen.  Verder zijn alle bewegingen die u pijnloos kan uitvoeren toegestaan.

Borstlift – Ptosecorrectie

Heel wat vrouwen hebben na zwangerschap of vermagering een probleem met volumeverlies en huidoverschot ter hoogte van de borsten. De borsten hangen door en missen stevigheid.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw medische voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen wat de vorm en grootte van de borsten betreft.

Indien na de operatie het lichaamsgewicht aanzienlijk toeneemt, is te verwachten dat ook de borstomvang opnieuw toeneemt. Anderzijds zal bij vermagering opnieuw huidoverschot optreden, wat de borsten weer meer doet hangen. Daarom wordt ernaar gestreefd de operatie pas uit te voeren wanneer het streefgewicht is bereikt.

Tussenkomst ziekenfonds
Een zuivere borstlift (zonder borstverkleining) wordt beschouwd als een esthetische ingreep. Daarom zal noch uw mutualiteit, noch uw hospitalisatieverzekering tussenkomen in de kost van de hospitalisatie, medicatie, prothese en honoraria.

Tijdens de consultatie worden deze kosten in detail besproken en vastgelegd in een document waarvan u meteen een duplicaat ontvangt.

Kostprijs: € 4500 (zonder implantaten); € 5900 – € 6500 (met implantaten)

Dag van operatie

De operatie wordt uitgevoerd in AZ KLINA, onder algemene narcose. De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur en wordt door dr. W. Peeters zelf uitgevoerd. Voor de start van de operatie, wordt door hem een patroon afgetekend op de huid van de borsten. Dit gebeurt in staande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of klier- en vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd, waarna opnieuw vorm gegeven wordt aan de borst. Hierbij wordt steeds een litteken gemaakt rondom de tepel, en een verticaal litteken dat van de tepel naar de onderste borstplooi toe loopt.

Indien dit nodig blijkt tijdens de ingreep, wordt ook nog een beperkt horizontaal litteken gemaakt. Zo krijgt de borst een mooiere vorm, die doorheen de jaren bewaard blijft.

De huid wordt gesloten met verteerbare (“resorbeerbare”) draadjes. Er wordt in elke borst een wonddrain achtergelaten om de eerste dag(en) het wondvocht te laten afvloeien. De drain wordt meestal in het ziekenhuis verwijderd.

Post-operatieve zorgen

Mede dankzij de operatietechniek die wordt gebruikt, is er weinig nood aan pijnstillers na de operatie. Het strakke gevoel verdwijnt reeds na enkele dagen. Meestal kan U het ziekenhuis daags na de ingreep vlot verlaten.u

De dag van ontslag krijgt u mee:

 • een vervolgafspraak bij de dokter
 • een voorschrift voor thuisverpleging
 • voorschrift voor verbandmateriaal
 • een brief voor de huisarts.

Bij vragen kan u of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Er wordt een afspraak gemaakt 10 à 14 dagen na de operatie. Hierbij worden de wondnaden gecontroleerd, en wordt de littekenbehandeling besproken.

De eerste zes weken wordt aangeraden een sportbeha zonder beugels dag en nacht te dragen. U kunt in die periode beter niet sporten, zware voorwerpen tillen of de armen boven het hoofd brengen.  Verder zijn alle bewegingen die u pijnloos kan uitvoeren toegestaan.

Gynaecomastie

Borstontwikkeling bij mannen komt zeer frequent voor. In de puberteit is het vaak van voorbijgaande aard. Op latere leeftijd is chirurgie meestal de enige oplossing.

Eerste consult

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar uw voorgeschiedenis en de medicatie die u neemt. Bepaalde medicijnen veroorzaken gynaecomastie.

De chirurg doet een klinisch onderzoek van de borsten. Dit wordt aangevuld met een echografie van borsten en testikels. Patiënten met gynaecomastie hebben geen verhoogde kans op borstkanker, wel een licht verhoogde kans op testikelkanker.

Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Kostprijs (afhankelijk van tussenkomst mutualiteit): € 1700 – € 2500.

Dag van operatie

Borstontwikkeling bij de man is zelden symmetrisch. Bij de operatie wordt ernaar gestreefd een zo symmetrisch mogelijk eindresultaat te bekomen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

Indien echografisch geen maligniteit of kwaadaardigheid wordt vastgesteld, zal een klein deel van de borstklier achter de tepel niet verwijderd worden, om een ingetrokken tepel te vermijden. De contouren van de borstkas worden veelal op het eind van de ingreep met liposuctie bijgewerkt, om onregelmatigheden weg te werken.

Het beste eindresultaat wordt verkregen indien de patiënt na de operatie niet te veel in gewicht bijkomt of afvalt.

Uw ziektefonds vergoedt een groot deel van de kosten van chirurgie, anesthesie en hospitalisatie.

De operatie wordt uitgevoerd in AZ KLINA te Brasschaat onder algemene narcose. De ingreep duurt ongeveer twee uur en wordt door dr. W. Peeters zelf uitgevoerd. Voor de start van de operatie, wordt door hem een patroon afgetekend op de huid van de borsten. Dit gebeurt in staande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of klier- en vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd. De littekens die hierbij ontstaan verschillen van patiënt tot patiënt. De chirurg zal dit met U bespreken. De huid wordt gesloten met verteerbare (“resorbeerbare”) draadjes. Er wordt in elke borst een wonddrain achtergelaten om de eerste dagen het wondvocht te laten afvloeien. De drain wordt ’s avonds voor uw vertrek uit het ziekenhuis of de volgende ochtend door de thuisverpleegkundige verwijderd indien het debiet per 24 uur kleiner is dan 30cc.

Het verwijderde weefsel wordt opgestuurd naar de anatoom patholoog voor microscopisch onderzoek.

Post-operatieve zorgen

Mede dankzij de operatietechniek die wordt gebruikt, is er weinig nood aan pijnstillers na de operatie. De zones waar liposuctie plaatsvond, kunnen gekneusd aanvoelen. Meestal kan u het ziekenhuis de dag zelf nog verlaten.

Er wordt een afspraak gemaakt 10 à 14 dagen na de operatie. Hierbij worden de wondnaden gecontroleerd, en wordt de littekenbehandeling besproken.

De eerste zes weken wordt aangeraden een borstband of drukpak dag en nacht te dragen. U kunt in die periode beter niet sporten, zware voorwerpen tillen of de armen boven het hoofd brengen. Verder zijn alle bewegingen die u pijnloos kan uitvoeren toegestaan.

U bent onze prioriteit.