Nee, in tegendeel ! Dit is wel een bezorgdheid die leeft bij veel patiënten die nog nooit een behandeling lieten uitvoeren.  Een toxine zal de geïnjecteerde spieren een tijdje inactiveren. De overliggende huid zal hierdoor ontspannen, waardoor de kwaliteit verbetert en de rimpels verminderen. Dit voordeel kan je nooit teniet doen, ook al stop je met de behandelingen, de huid zal altijd beter blijven dan ze was.  Indien de behandelingen niet worden verdergezet, kan de situatie dus nooit “erger” zijn dan vòòr de start van de behandeling.