Ook dit is een hardnekkig fabeltje. Een vetcel die is weggezogen, kan niet terugkomen. Indien de patiënt echter fors in gewicht toeneemt, zal er (voornamelijk op de plaatsen die niet werden behandeld met liposuctie) vet worden opgestapeld. Dit geeft sommige patiënten het idee dat het vet “verplaatst” is. Het zijn dus bestaande vetcellen die door toename in gewicht zijn gaan zwellen, maar dus niet op de plaats die behandeld werd. Een liposuctie moet dus niet om de zoveel jaren opnieuw worden uitgevoerd.