1. Komt mijn mutualiteit tussen in de kosten van mijn esthetische ingreep ?

  • Dit hangt af van de geplande ingreep.
    • Zo is er voor een buikwandcorrectie met functionele hinder steeds een tussenkomst voorzien door de mutualiteit. Hiervoor dient dus géén aanvraag te gebeuren. Een buikwandcorrectie zonder functionele klachten daarentegen wordt aanzien als een zuiver esthetische ingreep, en wordt dus niet vergoed door de mutualiteit.
    • Een borstverkleining moet worden aangevraagd bij de mutualiteit. De adviserend geneesheer zal beslissen over de terugbetaling, zich baserend op de aanvraag van de plastisch chirurg. Om van terugbetaling te genieten, moet er minstens 400 gram weefsel worden weggenomen. Een zuivere borstlift (zonder borstverkleining) wordt nooit vergoed door de mutualiteit.
    • Reconstructieve ingrepen (ook borstreconstructie in kader van kanker) worden vergoed door de mutualiteit. Ook voor tatoeage van het tepelhof voorziet de mutualiteit een tussenkomst.
  • Zuiver esthetische ingrepen zoals borstvergroting, ooglidcorrectie, facelift, liposuctie en lipofilling worden niet terugbetaald door de mutualiteit, ook niet indien u functionele of psychische klachten hiervan zou ondervinden.

 

2. Ik ben na een gastric bypass vele kilo’s vermagerd en heb last van huidoverschot. Worden deze operaties allemaal vergoed ?

  • Een aantal ingrepen wordt vergoed, zoals buikwandcorrectie en borstverkleining (mits goedkeuring van de mutualiteit). Vaak moeten ook resterende vetophopingen worden verwijderd met liposuctie. Dit laatste wordt niet vergoed door de mutualiteit, zelfs niet als ze u functionele of psychische hinder berokkenen.