1. Ik sta op een wachtlijst in Nederland voor borstreconstructie. Kan ik in AZ KLINA behandeld worden?

  • Vanwege de ligging van AZ KLINA in Brasschaat, dichtbij de Nederlandse grens, worden jaarlijks vele patiënten uit Nederland behandeld. Verscheidene ziektekostverzekeringen geven (na aanvraag door de arts) een goedkeuring om de ingreep in AZ KLINA te laten uitvoeren.
  • De kosten worden in dat geval rechtstreeks gedeclareerd aan de verzekeraar. Dit geldt ook voor de nabehandeling, zoals tatoeage.

2. Moet ik zelf een aanvraag doen bij mijn ziektekostverzekeraar?

  • Dr. Peeters doet voor u de aanvraag. Het is nuttig bij het eerste consult uw aansluitingsnummer mee te brengen, zodat de goedkeuring door uw verzekeraar vlot kan verlopen.
  • Indien bijkomende ingrepen nodig zijn (bijvoorbeeld een symmetriserende borstreductie, lipofilling of tatoeage), wordt hiervoor een aparte aanvraag ingediend bij uw verzekering, zodat ook de kosten verbonden aan deze ingrepen gedragen worden door uw verzekering.

3. Gebeuren de vooronderzoeken en de nazorg ook in België?

  • Dat klopt. Heel het behandeltraject wordt in AZ KLINA verzorgd door dr. Peeters. Van het intake-gesprek tot de tatoeage. Indien nodig zal een consult bij de anesthesist voor U geregeld worden.

4. Kan ik thuisverzorging krijgen na mijn behandeling in België?

  • Bij ontslag krijgt u een aanvraag mee voor thuisverzorging. Hierop staat duidelijk vermeld welke zorgen moeten worden toegediend.  U dient zelf contact op te nemen met een dienst in uw buurt die de zorgen zal uitvoeren. De verpleegkundige kan zo gewenst telefonisch of per mail overleggen met de dokter.

5. Ik ben BRCA-positief. Kan ik in AZ KLINA behandeld worden ?

  • Dat kan, mits goedkeuring van uw verzekeraar
  • Alle mogelijkheden van borstreconstructie worden met u besproken. Soms wordt gekozen voor een prothese reconstructie. Vaak wordt geopteerd voor een dubbelzijdige DIEP lap.

6. Kan ik Nederlandse lotgenoten ontmoeten?

  • Dat kan. Dokter Peeters zal u in contact brengen met patiënten die in Brasschaat werden behandeld in kader van borstreconstructie.